Verkeersveiligheid

De verkeersouders
Voor de verkeersveiligheid in en rond IKC BentelWijz, een veilige route naar en van school en andere verkeerszaken rondom de school zijn er twee verkeersouders actief. Mevr. Carola Evers en mevr. Nicol Kortier zijn de verkeersouders van onze school.

De verkeersbrigade
De verkeersbrigade bestaat uit alle ouders en kinderen uit groep 8 van de school. Alle ouders worden aan het begin van het schooljaar ingedeeld om te brigadieren. Door middel van een korte opleiding door de politie worden jaarlijks nieuwe ouders opgeleid tot een gekwalificeerde verkeerbrigadier. De verkeersbrigadier zorgt ervoor dat kinderen veilig de Bentelosestraat kunnen oversteken.
Kinderen uit groep 8 maken dus ook deel uit van de verkeersbrigade. In principe worden alle kinderen van groep 8 geacht deel te nemen aan de verkeersbrigade. In groep 7 ontvangen alle kinderen een brief waarin de ouders schriftelijk om toestemming wordt gevraagd. Eind groep 7 krijgen de kinderen een officiële korte cursus, die eveneens wordt gegeven door de politie. 

Haal- en brengroute

Zowel de ouderraad als de verkeersouders houden zich bezig met veiligheid van de kinderen wat betreft het halen en brengen van en naar school.

Fietsroute
De fietsers zullen door de brigadiers worden begeleid van het fietspad bij de kerk naar de Eikenlaan (parallelweg Bentelosestraat) aan de overkant. Aan het eind van de Eikenlaan gaan de fietsers dan het fietspad op richting Hengevelde. Na ongeveer 100 meter slaan de fietsers linksaf het fietspad op langs de voetbalvelden en de Pol richting school. LET OP! De kinderen moeten hierbij wel uitkijken voor tegemoet komende fietsers vanaf Hengevelde. De terugfietsroute is via de Morsmanstraat, rechtsaf de Berkenstraat in en dan aan het eind links af de O.L.Vrouwestraat in.

Voor de kinderen die vanaf de Grondhuttenweg het dorp in komen is de route dat zij via de Berkenstraat en de Morsmanstraat naar school fietsen. Dus niet via de looppaden! Deze zijn bedoeld voor de voetgangers.

Wachten op broers of zussen kan op het schoolplein of bij de fietsen; daarna kunnen de kinderen gezamenlijk naar huis. Er mag niet op het schoolplein gefietst worden.

Autoroute
Om de overlast op het Burg. Buyvoetsplein en in de wijk De Borre tot een minimum te beperken, verzoeken wij ouders en kinderen om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Behalve de school zijn er nog diverse andere gebruikers van het Burg. Buyvoetsplein, waardoor het aantal parkeerplaatsen beperkt is. Bij regenachtig weer zien we het aantal autobewegingen rond de school toenemen.

Ouders die hun kinderen<span style="letter-spacing: -.05pt"> halen en brengen met de auto verzoeken wij de<span style="letter-spacing: -.05pt"> mogelijkheid van carpoolen te<span style="letter-spacing: -.1pt"> onderzoeken. Indien u toch met de auto naar school komt, verzoeken<span style="letter-spacing: -.1pt"> wij u om uw kinderen op het Burg. Buyvoetsplein uit te laten stappen op de Kiss and ride-plaats. Het Burg. Buijvoetsplein is een relatief onoverzichtelijk plein voor fietsers en voetgangers. Wij verzoeken ouders alert te zijn en stapvoets te rijden. Eventueel parkeren kan in de parkeervakken en niet in de wijk De Borre of bij de Wozoco. We rekenen op uw medewerking in het belang van de veiligheid van de kinderen.

Belangrijk is dat de route voor de auto’s eenduidig is en om die reden is de haal- en brengroute hetzelfde: het dorp binnen rijden en de weg vervolgen via de O.L.Vrouwestraat, 2e straat rechts de Esdoornstraat in en dan door rijden naar de Kiss & Ride plaats bij de Pol. De terugweg is hetzelfde in omgekeerde volgorde.

Het verzoek is om dit ook te delen met opa’s, oma’s, tante’s, ooms of andere begeleiders die de kind(eren) ophalen of wegbrengen.

Voor vragen, neem gerust contact op met Nicol Kortier, Carola Evers als verkeersouders of Danny Jannink vanuit de Ouderraad.

Terug naar overzicht