Openingstijden


Wijzneusjes (0 tot 4 jaar)

Hele dagopvang 7.30 uur tot 18.00 uur.
Halve dagopvang 7.30 uur tot 12.45 uur of 12.45 uur tot 18.00 uur
U heeft de mogelijkheid om een dagdeel met een half uur te vervroegen of te verlengen. Het kan zijn dat u deze verlenging structureel nodig heeft, maar u kunt deze ook als uitzondering aanvragen. Er wordt voor de vervroeging of verlenging wel een meerprijs in rekening gebracht.

SpelendWijz (2,5 tot 4 jaar)

Maandag-/Donderdaggroep 8.30 uur tot 11.30 uur
Dinsdag-/Vrijdaggroep 8.30 uur tot 11.30 uur
Hiernaast bieden we in deze groep ook de hele en halve dagopvang, zoals hierboven genoemd bij ‘Wijzneusjes’.
 
BSO-WonderWijz (4 tot 12 jaar)


De BSO groep Wonderwijz is geopend op maandag t/m vrijdag.
Voorschoolse opvang: 07.30 uur tot 08.30 uur
Naschoolse opvang: 14.15 uur tot 16.30 of 14.15 uur tot 18.00 uur
Tijdens studiedagen e.d. 07.30 uur tot 12.45 uur, 12.45 uur tot 18.00 uur of van 12.15 uur tot 18.00 uur

Uitzonderingen openingstijden


IKC BentelWijz afdeling kinderopvang is gesloten tijdens de volgende feestdagen: 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, 1ste en 2e Kerstdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Nieuwjaarsdag en Bevrijdingsdag (indien het een nationale feestdag betreft eens in de vijf jaar.) Op 24 december en 31 december sluit de kinderopvang om 16.00 uur.

Ruilen dagdeel

Wanneer u als ouder een keer een dagdeel wilt ruilen of een extra dagdeel wilt inplannen, dan kunt u altijd naar de mogelijkheden informeren. Intern zullen we dan bekijken welke opties er dan mogelijk zijn. Voor het wijzigen van een dagdeel wordt u verzocht contact op te nemen met de directie van IKC BentelWijz afdeling kinderopvang.