Openingstijden

 

Wijzneusjes (0 tot 4 jaar)

Hele dagopvang van 07.30 uur tot 18.00 uur.
Halve dagopvang 07.30 uur tot 12.45 uur of 12.45 uur tot 18.00 uur
U heeft de mogelijkheid om een dag met een half uur te vroegen vanaf 07.00 uur.
Het kan zijn dat u deze verlenging structureel nodig heeft, maar u kunt deze ook als uitzondering aanvragen. Er wordt voor de vervroeging wel een meerprijs in rekening gebracht.
 

SpelendWijz en OntdekkendWijz (2 tot 4 jaar)

Beide groepen draaien het ochtendprogramma van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Bij OntdekkendWijz spelen de acht oudste peuters ter voorbereiding op de basisschool. Deze groep bevindt zich tegenover de kleuterklassen.
Peuters die hele of halve dagopvang nodig hebben kunnen vóór 08.30 uur en ná 12.30 uur terecht bij SpelendWijz.
Bij SpelendWijz kan gekozen worden uit de volgende opties:
- Een ochtend op basis van 40 schoolweken van 08.15 uur tot 12.30 uur of van 08.15 uur tot 14.30 uur.
- Hele of halve dagopvang op basis van 52 weken, zoals beschreven bij de Wijzneusjes.
 

BSO-WonderWijz (4 tot 12 jaar)

De BSO groep WonderWijz is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Voorschoolse opvang: 07.30 uur tot 08.30 uur (mogelijkheid tot vervroeging vanaf 07.00 uur)
Naschoolse opvang: 14.15 uur tot 16.30 uur of 14.15 uur tot 18.00 uur
Tijdens studiedagen e.d. 07.30 uur tot 12.45 uur, 12.45 uur tot 18.00 uur

U kunt kiezen voor een BSO plek op basis van de 40 schoolweken of een plek waarbij u ook een aantal (minimaal 7) vakantiedagen inkoopt. Deze dagen zijn gedurende de 12 weken schoolvakantie in te zetten. 
 

Uitzonderingen openingstijden

IKC BentelWijz afdeling kinderopvang is gesloten tijdens de volgende feestdagen: 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, 1ste en 2e Kerstdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Nieuwjaarsdag en Bevrijdingsdag (indien het een nationale feestdag betreft, eens in de vijf jaar.) Op 24 december en 31 december sluit de kinderopvang om 16.00 uur.
 

Extra dagdelen aanvragen

Wanneer u als ouder een extra dagdeel wilt aanvragen dan kan dat via ons ouderportaal van Konnect. U dient een aanvraag in en wij zullen beoordelen of er wel of geen plek is op de desbetreffende dag. Wanneer u uw kind optijd afmeldt voor een dagdeel (minimaal een week van te voren), dan komen deze uren als tegoed in het ouderportaal te staan en kunt u deze uren inzetten op een ander moment.