Ouderraad
Algemeen

Iedere ouder die een kind op IKC BentelWijz heeft, is automatisch lid van de oudervereniging van de school. Het bestuur van deze vereniging vormt de ouderraad. De leden van de ouderraad worden door de ouders zelf gekozen, gevraagd en gevormd. Een ouder die plaatsneemt in de ouderraad kan hierin maximaal 6 jaar zitting hebben. De ouderraad vergadert één keer per maand op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur. Hierbij zijn altijd leerkrachten aanwezig en/of de directeur.
De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van diverse activiteiten binnen de school. Tevens functioneert de ouderraad als klankbord richting de medezeggenschapsraad. De ouderraad behartigt de belangen van alle ouders en kinderen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit:
Dhr. K. Pierik (voorzitter)
Mevr. J. Rouhof (penningmeester)
Dhr. T. Ellenbroek (secretaris)

De overige leden van de ouderraad zijn:
Mevr. I. ten Doeschate
Mevr. M. Ottink
Dhr. D. Jannink
Mevr. P. Ankersmid
Mevr. M. ter Braak
M
evr. F. Koedijk 
Mevr. M. ten Doeschate 
Mevr. M. Haafkes 

Ouderbijdrage

De ouderraad verkrijgt haar inkomsten o.a. via de ouderbijdrage van de ouders. Deze vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 25,- per kind per schooljaar. (De ouderbijdrage voor kinderen die in de periode tussen 1 januari en de zomervakantie instromen bedraagt € 15,-) Deze jaarlijkse ouderbijdrage wordt grotendeels gebruikt om allerlei (buiten-)schoolse activiteiten mogelijk te maken, zoals sinterklaas, kerstfeest, carnaval, Pasen, schoolreisje, e.a. Voor de groepen 6 en 7 kan incidenteel een extra bijdrage gevraagd worden, om het schoolreisje, dat meestal een iets verdere bestemming heeft, te kunnen bekostigen. Ook voor de kinderen die in groep 8 zitten wordt een extra bekostiging gevraagd i.v.m. het schoolkamp aan het einde van het schooljaar. Om de kosten van dit schoolkamp toch zo laag mogelijk te houden financiert de ouderraad een deel van de kosten uit haar opbrengsten uit verschillende acties, zoals oud papier, oud ijzer, e.d. Deze bijdrage bedraagt € 25,- per kind.
De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. Een school kan/mag een kind niet weigeren als de ouders de ouderbijdrage niet willen/kunnen betalen. Bij het niet voldoen van de ouderbijdrage kan men wel besluiten een kind niet te laten deelnemen aan activiteiten waarvoor niet betaald is.