Ouderraad
Algemeen

Iedere ouder die een kind op IKC BentelWijz heeft, is automatisch lid van de oudervereniging van de school. Het bestuur van deze vereniging vormt de ouderraad. De leden van de ouderraad worden door de ouders zelf gekozen, gevraagd en gevormd. Een ouder die plaatsneemt in de ouderraad kan hierin maximaal 5 jaar zitting hebben. De ouderraad vergadert één keer per zes weken op de eerste maandag van de maand om 20.30 uur. Hierbij zijn altijd leerkrachten aanwezig en/of de directeur.
De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van diverse activiteiten binnen de school. Tevens functioneert de ouderraad als klankbord richting de medezeggenschapsraad. De ouderraad behartigt de belangen van alle ouders en kinderen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit:

 • Rien Broekkamp (voorzitter)
 • Femke Koedijk (penningmeester)
 • Tom Ellenbroek (secretaris)

De overige leden van de ouderraad zijn:

 • Maaike ter Avest
 • Maike ter Braak
 • Maureen Haafkes
 • Anne Nijland
 • Marly ten Doeschate
 • Karlien Heimerink
Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage 
Volgens de gewijzigde wetgeving is de vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig. Dat wil dus eenvoudigweg zeggen dat ouders zelf bepalen of ze de vrijwillige bijdrage willen betalen. Een school kan/mag een leerling niet uitsluiten van activiteiten als ouders de ouderbijdrage niet willen/kunnen betalen. IKC BentelWijz conformeert zich uiteraard aan deze wetgeving.

De ouderraad verkrijgt haar inkomsten via de vrijwillige ouderbijdrage van de ouders. Jaarlijks verzoekt de ouderraad om de vrijwillige ouderbijdrage middels Schoolkassa te voldoen. Het volledige bedrag wordt besteed aan de kinderen. Hierbij moet u denken aan de financiële ondersteuning van bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, carnaval, schoolreisje en de laatste schooldag waarop activiteiten worden georganiseerd.
De ouderbijdrage bedraagt € 25,- per leerling en voor de leerlingen die vanaf 1 januari instromen bedraagt dit  € 15,.-
Vanaf schooljaar 2021 – 2022 is binnen ParnasSys (het leerlingvolgsysteem binnen school) de module ‘Schoolkassa’ aangeschaft en geïmplementeerd. Dit is een betaalsysteem waarmee ouderbijdragen makkelijk voldaan kunnen worden. Dit betekent dan ook het volgende: 

 • ouders ontvangen per kind een mailtje van afzender ‘Schoolkassa’ met daarin de vraag om een vrijwillige ouderbijdrage
 • in deze e-mail staat een link met een betaalverzoek dat u kunt betalen via iDEAL
 • zodra u dit gedaan heeft ontvangt u wederom een e-mail van Schoolkassa met de betaalbevestiging; 
 • indien u niet betaalt, krijgt u na enige tijd automatisch een herinnering per mail.

Let op: indien er bij uw kind meerdere mailadressen genoteerd staan in het ParnasSys systeem (bijv. van moeder en vader), dan wordt er een betaalverzoek naar beide mailadressen gestuurd; u hoeft deze natuurlijk maar 1x te betalen!  Ondanks dat het systeem goed is getest, zou het kunnen voorkomen dat er toch nog onvolkomenheden optreden; indien dit het geval is alvast onze excuses hiervoor.  Bij vragen kunt u zich wenden tot Femke Koedijk of via de mail van de Ouderraad: or_bentelo_fin@outlook.co. Om de kosten toch zo laag mogelijk te houden financiert de ouderraad een deel van de kosten uit haar opbrengsten uit verschillende acties, zoals oud papier en oud ijzer.

Voor de kinderen die in groep 8 zitten wordt een extra bekostiging gevraagd i.v.m. het schoolkamp aan het einde van het schooljaar. De ouderraad draagt € 25,-/kind bij aan het schoolkamp.