Directie
Directeur:
Dhr: Fred Lindemann
0547-292492
info.bentelwijz@stichtingbrigantijn.nl

Plaatsvervangend directeur

Mevr. Monique Siemerink

Managementteam

Het managementteam (MT) van de IKC BentelWijz afdeling school bestaat uit de directeur (Fred Lindemann), de plaatsvervangend directeur (Monique Siemerink) en de interne begeleider (Léonie Kuipers). Om haar taken goed uit te kunnen voeren zijn twee leden van het MT bijna volledig ambulant. Maandelijks is er een MT-vergadering gepland waar lopende zaken worden besproken.
Eens in de twee maanden is er een MT-IKC overleg. Dan sluit de directie van de kinderopvang aan bij het MT van de school.