WonderWijz 4-12 jr.

 

Leidsters: 

Laurie Eissink, Leonie de Koning, Charlotte Pol en Miranda Smit, Charlotte Katier

Een dag bij BSO 'WonderWijz'
BSO WonderWijz biedt voorschoolse- en naschoolse opvang.
Na een schooldag komen alle kinderen naar de BSO groep.
‘Thuiskomen’ op de BSO begint met even lekker voor jezelf wat eten en drinken, tot rust komen na een dag school. We begroeten elkaar. Kinderen kunnen vertellen (moeten niet) over wat hem/haar bezig houdt of wat ze hebben meegemaakt. Ieder krijgt de gelegenheid en we luisteren naar elkaar. Daarna kiezen de kinderen wat ze graag willen doen en met wie. Op schoolvrije dagen worden kinderen gebracht door ouders/verzorgers en begint de dag met vrij spelen. Het begroeten en ontvangen, kortom het kind welkom en gezien te laten voelen, krijgt nadrukkelijke aandacht.
De BSO tijd is vrije tijd! We hebben op alle speelgebieden materialen om vrij mee te spelen. Kinderen kiezen zelf wat ze gaan doen. Soms moeten ze met iets op hun beurt wachten, omdat er afgesproken is dat er maar een x aantal kinderen tegelijk in een bepaalde speelhoek kunnen spelen. Kinderen ruimen zelf op waarmee ze gespeeld hebben en het spelmateriaal wordt met zorg behandeld naar de aard van het materiaal.
Soms worden er activiteiten voorbereid door de leiding. Deze kunnen te maken hebben met een thema, knutselen, muziek, drama, koken, etc. Kinderen zijn vrij om er wel of niet aan mee te doen. 

 

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Er zijn geen items gevonden.