SpelendWijz 2-4 jr.

 

Leidsters:
Else van der Velde, Cindy Koebrugge, Charlotte Pol en Monique te Kiefte

Een dag bij peutergroep 'SpelendWijz'
Bij SpelendWijz kennen we een vaste dagindeling. Dit biedt herkenning en houvast voor de peuters. De dagindeling is voor de groep een richtlijn. De leidsters kunnen zelf een invulling geven aan de dag door de activiteiten af te stemmen op de groep kinderen. In de peutergroep werken we met de methode Uk & Puk. Dit is een methode met activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert kinderen nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen! De pop Puk speelt een belangrijke rol: Puk is het vriendje van de kinderen die van alles meemaakt. De belevenissen van Puk zijn voor de kinderen heel herkenbaar: Puk is verkouden, of de kleren van Puk zijn vies en moeten gewassen worden… Kinderen kunnen zich met Puk identificeren.
Uk & Puk besteedt veel aandacht aan de spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge vaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer en minder taalvaardig zijn. Behalve spraak en taal werkt Uk & Puk aan de sociaal emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels. De pedagogisch medewerksters van de peutergroep hebben allen de volledige Uk & Puk certificering.

Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Er zijn geen items gevonden.