Schooltijden en vakantierooster

Op onze school hanteren we het continurooster. Hieronder vindt u de schooltijden.
Voor meer informatie omtrent het continurooster zie hoofdstuk 6.1 van onze Wikiwijzer
Het vakantierooster voor het schooljaar 2020 - 2021 staat ook hieronder vermeld.

Schooltijden
 Dag  Groepen 1 t/m 4   Groepen 5 t/m 8 
 Maandag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Dinsdag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Woensdag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Donderdag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Vrijdag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur

Vakantierooster 2020 - 2021 
  van    tot
 Herfstvakantie   10 oktober ’20   18 oktober ‘20
 Kerstvakantie      19 december ’20  3 januari ‘21
 Voorjaarsvakantie    20 februari ’21     28 februari ‘21
 Paasweekend  2 april '21  5 april '21
 Meivakantieº  24 april ’21  9 mei ‘21
 Hemelvaart  13 mei '21  14 mei '21
 Pinksteren   24 mei ‘21  
 Zomervakantie  10 juli ’21  22 augustus ‘20

 º In de meivakantie vallen Koningsdag en Bevrijdingsdag


Dit schooljaar is er een aantal studiemiddagen gepland. Een deel van of het hele leerkrachtenteam heeft dan een cursusbijeenkomst. Tijdens deze studiemiddagen zijn de kinderen ´s middags vanaf 12.15 uur dus vrij. In de BentelWijzer of de activiteitenkalender via de website wordt u hierover op de hoogte gehouden.