Schooltijden en vakantierooster

Op onze school hanteren we het continurooster. Hieronder vindt u de schooltijden.
Voor meer informatie omtrent het continurooster zie hoofdstuk 6.1 van onze Wikiwijzer
Het vakantierooster voor het schooljaar 2020 - 2021 staat ook hieronder vermeld.

Schooltijden
 Dag  OntdekkendWijz (school)  Groepen 1 en 2  Groepen 3 en 4  Groepen 5 t/m 8 
 Maandag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Dinsdag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur 08.30 uur - 14.15 uur   08.30 uur - 14.15 uur
 Woensdag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Donderdag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Vrijdag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur

Vakantierooster 2022 - 2023 
  van    tot
 Herfstvakantie   17 oktober ’22  21 oktober ‘22
 Kerstvakantie      26 december ’22  06 januari ‘23
 Voorjaarsvakantie    27 februari ’23     03 maart ‘23
 Paasweekend  07 april '23  10 april '23
 Meivakantieº  24 april ’23  05 mei ‘23
 Hemelvaart  18 mei '23  19 mei '23
 Pinksteren   29 juni ‘23  
 Zomervakantie  24 juli ’23  01 september ‘23

 º In de meivakantie vallen Koningsdag en Bevrijdingsdag


Dit schooljaar is er een aantal studiemiddagen gepland. Een deel van of het hele leerkrachtenteam heeft dan een cursusbijeenkomst. Tijdens deze studiemiddagen zijn de kinderen ´s middags vanaf 12.15 uur dus vrij. In de BentelWijzer of de activiteitenkalender via de website wordt u hierover op de hoogte gehouden.