Roosters 

Op onze school hanteren we het continurooster. Hieronder vindt u de schooltijden.
Voor meer informatie omtrent het continurooster zie hoofdstuk 6.1 van onze Wikiwijzer
Het vakantierooster voor het schooljaar 2019 - 2020 staat ook hieronder vermeld.

Schooltijden
 Dag  Groepen 1 t/m 4   Groepen 5 t/m 8 
 Maandag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Dinsdag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Woensdag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Donderdag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Vrijdag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur

Vakantierooster 2019 - 2020 
  van    tot
 Herfstvakantie   21 oktober ’19   25 oktober ‘19
 Kerstvakantie      23 december ’19  3 januari ‘20
 Voorjaarsvakantie    17 februari ’20     21 februari ‘20
 Paasweekend  10 april '20  13 april '20
 Meivakantieº  27 april ’20  8 mei ‘20
 Hemelvaart  20 mei '20  21 mei '20
 Pinksteren   1 juni ‘20  
 Zomervakantie  6 juli ’20  14 augustus ‘20

 º In de meivakantie vallen Koningsdag en Bevrijdingsdag


Dit schooljaar is er een aantal studiemiddagen gepland. Een deel van of het hele leerkrachtenteam heeft dan een cursusbijeenkomst. Tijdens deze studiemiddagen zijn de kinderen ´s middags vanaf 12.15 uur dus vrij. In de BentelWijzer of de activiteitenkalender via de website wordt u hierover op de hoogte gehouden.

Gymnastiekrooster (in sporthal de Pol)
Groep 1: Maandag, woensdag, donderdag en vrijdagº
Groep 2: Maandag, woensdag, donderdag en vrijdagº
Groep 3: Maandag en vrijdag
Groep 4: Dinsdag en vrijdag
Groep 5: Dinsdag en vrijdag
Groep 6: Dinsdag en vrijdag
Groep 7: Dinsdag en vrijdag
Groep 8: Dinsdag en vrijdag

Groep 1 en 2 heeft op de vrijdag om de week gymnastiek in de sporthal van de vakleerkracht.