Schooltijden en vakantierooster

 

Op onze school hanteren we het continurooster. Hieronder vindt u de schooltijden.
Voor meer informatie omtrent het continurooster zie hoofdstuk 6.1 van onze Wikiwijzer
Het vakantierooster voor het schooljaar 2023 - 2024 staat ook hieronder vermeld.

 

Schooltijden
 
 
 Dag  OntdekkendWijz (school)  Groepen 1 en 2  Groepen 3 en 4  Groepen 5 t/m 8 
 Maandag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Dinsdag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur 08.30 uur - 14.15 uur   08.30 uur - 14.15 uur
 Woensdag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Donderdag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Vrijdag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur

Vakantierooster 2023 - 2024 
 
    van    tot
 Herfstvakantie   23 oktober ’23  27 oktober ‘23
 Kerstvakantie      25 december ’23  05 januari ‘24
 Voorjaarsvakantie    19 februari ’24     23 februari '24
 Paasweekend  29 maart '24  01 april '24
 Meivakantieº  29 april ’24  10 mei ‘24
 Hemelvaart  09 mei '24  
 Pinksteren   20 mei ‘24  
 Zomervakantie  22 juli ’24  30 augustus ‘24

 º In de meivakantie vallen Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaart

Vrijdag 14 juni is een extra vrije dag voor alle kinderen.
Dit schooljaar is er een aantal studiemiddagen gepland. Een deel van of het hele leerkrachtenteam heeft dan een cursusbijeenkomst. Tijdens deze studiemiddagen zijn de kinderen ´s middags vanaf 12.15 uur dus vrij. In de BentelWijzer of de activiteitenkalender via de website wordt u hierover op de hoogte gehouden.