Roosters 

Op onze school hanteren we het continurooster. Hieronder vindt u de schooltijden.
Voor meer informatie omtrent het continurooster zie hoofdstuk 6.1 van onze Wikiwijzer
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018 - 2019 staat ook hieronder vermeld.

Schooltijden
 Dag  Groepen 1 t/m 4   Groepen 5 t/m 8 
 Maandag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Dinsdag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Woensdag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Donderdag  08.30 uur - 14.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur
 Vrijdag  08.30 uur - 12.15 uur  08.30 uur - 14.15 uur

Vakantierooster 2018 - 2019 
  van    tot
 Herfstvakantie   22 oktober ’18   26 oktober ‘18
 Kerstvakantie      24 december ’18  4 januari ‘18
 Voorjaarsvakantie    18 februari ’19     22 februari ‘19
 Meivakantieº  19 april ’19  3 mei ‘19
 Hemelvaart  30 mei '19  31 mei '19
 Pinksteren   10 juni ‘19  14 juni '19
 Zomervakantie  15 juli ’19  23 augustus ‘19

 º In de meivakantie vallen Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag


Dit schooljaar is er een aantal studiemiddagen gepland. Een deel van of het hele leerkrachtenteam heeft dan een cursusbijeenkomst. Tijdens deze studiemiddagen zijn de kinderen ´s middags vanaf 12.15 uur dus vrij. In de BentelWijzer of de activiteitenkalender via de website wordt u hierover op de hoogte gehouden.

Gymnastiekrooster (in sporthal de Pol)
Groep 1: Maandag, woensdag, donderdag en vrijdagº
Groep 2: Maandag, woensdag, donderdag en vrijdagº
Groep 3: Maandag en vrijdag
Groep 4: Dinsdag en vrijdag
Groep 5: Dinsdag en vrijdag
Groep 6: Dinsdag en vrijdag
Groep 7: Dinsdag en vrijdag
Groep 8: Dinsdag en vrijdag

Groep 1 en 2 heeft op de vrijdag om de week gymnastiek in de sporthal van de vakleerkracht.