Leidsters:

Marian Pots en Else van der Velde

Een dag bij peutergroep 'OntdekkendWijz'
Bij OntdekkendWijz spelen de acht oudste peuters. Er is een groep die komt spelen op de maandag- en donderdagochtend van 8.30 uur - 11.30 uur en een groep die komt spelen op de dinsdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur - 11.30 uur. 
De groep OntdekkendWijz is opgericht om de oudste peuters goed voor te bereiden op de overstap naar de basisschool. De groep bevindt zich aan de kant van school, waar ook de kleutergroepen zijn gevestigd. De peuters zien de kleuterjuffen dus al geregeld lopen in de gang en raken vertrouwd met deze kant van het gebouw.
Op een geheel speelse wijze werken de leidsters bij OntdekkendWijz met dezelfde methode als die gebruikt wordt in de kleuterklassen; namelijk 'Onderbouwd'. Deze methode kent ook een gedeelte voor de drie jarigen. Leidster halen hier lesjes uit die ze op een eigen creatieve wijze invullen.
Op een speelse manier komen allerlei onderwerpen aan bod, denk aan; kleuren, vormen, tellen, etc. Kinderen worden uitgedaagd op hun eigen niveau.
OntdekkendWijz kent een vaste dagindeling, zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. De ochtend bestaat onder andere uit; vrij spel, buiten spelen, fruit eten en drinken, een onderbouwd activiteit en een kringmoment.