Leidsters:
Marian Pots en Monique te Kiefte

 

 

ONTDEKKENDWIJZ ALS PEUTERGROEP

 

 

Bij de groep OntdekkendWijz spelen de acht oudste peuters. Er is een groep die komt spelen op de maandag- en donderdagochtend van 8.30 uur - 12.30 uur en een groep die komt spelen op de dinsdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur - 12.30 uur.
De groep OntdekkendWijz is opgericht om de oudste peuters goed voor te bereiden op de overstap naar de basisschool. De groep bevindt zich aan de kant van school, waar ook de kleutergroepen zijn gevestigd. De peuters zien de kleuterjuffen dus al geregeld lopen in de gang en raken vertrouwd met deze kant van het gebouw.
Op een geheel speelse wijze werken de pedagogisch medewerksters bij OntdekkendWijz met dezelfde methode als die gebruikt wordt in de kleuterklassen van IKC BentelWijz; namelijk 'Onderbouwd'. Deze methode kent ook een gedeelte voor de drie jarigen. Pedagogisch medewerksters halen hier activiteiten uit, die ze op een eigen creatieve wijze invullen.
Op een speelse manier komen allerlei onderwerpen aan bod, denk aan; kleuren, vormen, tellen, etc. Kinderen worden uitgedaagd op hun eigen niveau.
Voor de doorgaande lijn zal de ontwikkeling van de peuters ook bijgehouden worden in ‘Onderbouwd’.
Activiteiten uit Onderbouwd worden voor de peuters op het A niveau aangeboden.
De pedagogisch medewerkster kan vervolgens in Onderbouwd per kind aangeven welke activiteit is aangeboden. Wanneer de peuter laat zien dat hij/zij het doel dat bij deze activiteit hoort beheerst, kan de pedagogisch medewerkster dit registreren in de methode. Onder het kopje ‘notitie’ staat een korte aantekening over het behaalde doel.
De leerkracht van groep 1 kan in de methode Onderbouwd de gegevens van het kind inzien zodra het kind 4 jaar is en bij de leerkracht in de klas komt en overnemen in haar registratie.

OntdekkendWijz kent een vaste dagindeling, dit geeft structuur en duidelijkheid aan de de kinderen. De ochtend bestaat onder andere uit; vrij spel, buiten spelen, fruit eten en drinken, een onderbouwd activiteit en een kringmoment (zie de ochtendindeling verderop in dit document).

Peuters maken de overstap van de peutergroep SpelendWijz naar de groep OntdekkendWijz, zodra ze bij de 8 oudste peuters horen. Dit kan voor het ene kind betekenen dat het kind rond zijn/haar derde verjaardag naar OntdekkendWijz gaat, maar het kan ook zijn dat er een plek vrijkomt wanneer het kind 3,5 jaar is.

ONTDEKKENDWIJZ ALS COMBIGROEP

De groep OntdekkendWijz draait gedurende het hele schooljaar op basis van de 40 schoolweken.
Wanneer in de loop van het schooljaar groep 1 van IKC BentelWijz groeit tot een groep van meer dan 30 leerlingen, dan zal peutergroep OntdekkendWijz een gecombineerde groep worden, waar naast de 8 peuters, maximaal 8 jongste kleuters meedraaien. Deze groep wordt begeleid door een pedagogisch medewerkster en een leerkracht.
Zodra deze groep een combigroep wordt met de jongste kleuters, wordt de stap naar de basisschool voor de peuters nog kleiner. De kinderen die al wat verder zijn in hun ontwikkeling hebben behoefte aan meer uitdaging. Andere kinderen hebben juist wat meer tijd nodig om de overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor al deze kinderen bieden we de mogelijkheid om zich in de gecombineerde peuter-kleutergroep verder te ontwikkelen in hun eigen tempo.
Door deze groep met twee begeleidsters te draaien is er tijd, begeleiding en aandacht voor elk kind. De groep zal de ochtend grotendeels gezamenlijk draaien, maar er is ook de mogelijkheid om af en toe wat kinderen (alleen of in groepjes) apart te nemen in de hal voor extra aandacht. Zo kan elk kind op de juiste manier worden uitgedaagd.
De peuters kunnen zich optrekken aan de kleuters. Door samen gebruik te maken van materialen of met elkaar een rollenspel te spelen wordt veel geleerd van en met elkaar.
De jongste kleuters hebben daarentegen de mogelijkheid om te starten in een kleinere groep, waardoor ze zich meer vertrouwd voelen en meer van zichzelf kunnen laten zien.