Oudercommissie

Ouderparticipatie is een belangrijk begrip. Wij hechten belang aan een open communicatie met u als ouders. IKC BentelWijz afdeling kinderopvang heeft een eigen oudercommissie. In deze oudercommissie nemen ouders plaats die één of meerdere kinderen bij Kinderopvang BentelWijz geplaatst hebben. De oudercommissie denkt mee en geeft advies over zaken van de peutergroep en is derhalve een soort van klankbord voor het locatiehoofd en de medewerkers. Ook kan de oudercommissie een onderwerp aandragen waar zij over geïnformeerd wenst te worden. De vergaderingen van de oudercommissie worden maximaal vijf keer per jaar bijgewoond door de directie of een daarvoor aangewezen medewerker. Het reglement voor de oudercommissie staat ter inzage op deze website (onder Documenten).

Leden oudercommissie:

  • Patricia Temmink, namens BSO WonderWijz
  • Jolanda Hag, namens BSO WonderWijz
  • Kristin Schut, namens BSO WonderWijz
  • Annemiek Ankersmid, namens BSO WonderWijz en Peutergroep SpelendWijz
  • Nicol Kortier, namens Peutergroep SpelendWijz
  • Veronie Exterkate, namens Wijzneusjes