Oudercommissie

Ouderparticipatie is een belangrijk begrip. Wij hechten belang aan een open communicatie met u als ouders. IKC BentelWijz, afdeling kinderopvang, heeft een eigen oudercommissie. In deze oudercommissie nemen ouders plaats die één of meerdere kinderen bij Kinderopvang BentelWijz geplaatst hebben. De oudercommissie denkt mee en geeft advies over zaken van de kinderopvang en is derhalve een soort van klankbord voor het locatiehoofd en de medewerkers. Ook kan de oudercommissie een onderwerp aandragen waar zij over geïnformeerd wenst te worden. De oudercommissie vergadert vier keer per jaar. De data van deze vergaderingen wordt in de maand voorafgaand aan de vergadering, in de BentelWijzer benoemd. Het reglement voor de oudercommissie staat ter inzage op deze website, onder Documenten .

Leden oudercommissie:
 
  • Manon Liem, namens BSO WonderWijz
  • Janine Kerkveld,  namens  BSO WonderWijz
  • Michelle Leuveld, namens BSO Wonderwijz
  • Jetske Broekkamp, namens kinderopvanggroep SpelendWijz
  • Jorike Exterkate, namens kinderopvanggroep de Wijzneusjes
  • Suzan Oosterik, namens kinderopvanggroep SpelendWijz
  • Linda Huizing, namens kinderopvanggroep de Wijzneusjes