Oudercommissie

Ouderparticipatie is een belangrijk begrip. Wij hechten belang aan een open communicatie met u als ouders. IKC BentelWijz, afdeling kinderopvang, heeft een eigen oudercommissie. In deze oudercommissie nemen ouders plaats die één of meerdere kinderen bij Kinderopvang BentelWijz geplaatst hebben. De oudercommissie denkt mee en geeft advies over zaken van de kinderopvang en is derhalve een soort van klankbord voor het locatiehoofd en de medewerkers. Ook kan de oudercommissie een onderwerp aandragen waar zij over geïnformeerd wenst te worden. De oudercommissie vergadert vier keer per jaar. De data van deze vergaderingen wordt in de maand voorafgaand aan de vergadering, in de BentelWijzer benoemd. Het reglement voor de oudercommissie staat ter inzage op deze website, onder Documenten .

Leden oudercommissie:
  • Kristin Schut, namens BSO WonderWijz
  • Manon Liem, namens BSO WonderWijz
  • Rien Broekkamp, namens kinderopvanggroep de Wijzneusjes
  • Michelle Leuveld, namens kinderopvanggroep de Wijzneusjes
  • Janine Kerkveld,  namens Peutergroep OntdekkendWijz
  • Nicol Kortier, namens kinderopvanggroep SpelendWijz